Green & Good Hudson Kugelschreiber – biologisch abbaubar

Der biologisch abbaubare Green & Good Hudson Dreh-Kugelschreiber. Schwarze Mine.

Hudson Kugelschreiber – biologisch abbaubar

Hudson Kugelschreiber – biologisch abbaubar